Сертифікація вчителів: як це працює?

Держслужба якості освіти затвердила методику оцінювання професійного рівня українських педагогів. В методиці детально розписано, що саме враховуватиметься при сертифікації.

ЩО ЦЕ? За методикою експерти заповнюватимуть два пункти Форми експертного висновку щодо оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації:

– «результати оцінювання»;

– «загальна сума балів, отриманих учасником сертифікації».

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ. Експертне оцінювання здійснюють двоє експертів за допомогою двох методів:

– спостереження (здійснюється протягом робочого дня)

– інтерв’ю (відбувається за орієнтовним переліком питань, який розробляє ДСЯО).

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ. Експерти оцінюють учасника сертифікації за п’ятьма критеріями. Кожен з них має свої показники.

1 Здатність планувати і реалізовувати освітній процес на основі особистісно орієнтованого і компетентнісного підходів. Педагог повинен:

– планувати освітній процес із урахуванням вимог Державного стандарту початкової освіти та освітньої програми;

– використовувати педагогічні технології в освітньому процесі на основі особистісно орієнтованого і компетентнісного підходів;

– надавати дітям рівні можливості участі у різних формах взаємодії, зокрема організовує співпрацю учнів у парах, мікрогрупах, групах;

– організовувати роботу учнів із урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей (у тому числі дітей з особливими освітніми потребами), добираючи доцільні методи, прийоми, засоби навчання;

– забезпечувати баланс між активним, пасивним та інтерактивним навчанням;

– демонструвати позитивні навички вербальної та невербальної комунікації з учнями;

– застосовувати різноманітні форми оцінювання роботи учнів та проводить аналіз результативності їхньої навчальної діяльності.

2 Здатність здійснювати процес навчання, виховання і розвитку учнів, основою якого є повага до прав людини, патріотизм, демократичні та інші загальнолюдські цінності. Педагог повинен:

– формувати в учнів повагу до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина; нетерпимість до приниження честі та гідності людини, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;

– розвивати в учнів патріотизм, повагу до державної мови і державних символів України, шанобливе ставлення до національних, історичних, культурних цінностей, традицій і надбань українського народу;

– забезпечувати позитивне ставлення до індивідуальних відмінностей учнів, цінувати, враховувати особливості та захищає права кожного з них.

Сертифікація вчителів: як це працює?

3

Здатність створювати безпечне та психологічно комфортне освітнє середовище, орієнтоване на розвиток дітей та мотивацію їх до навчання. Педагог повинен:

– створювати комфортне освітнє середовище з дотриманням вимог безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни;

– мотивувати учнів до вибору виду діяльності та активного навчання, організовуючи освітні осередки, у тому числі для їхньої індивідуальної роботи;

– використовувати в освітньому середовищі навчальні матеріали відповідно до інтересів і потреб дітей;

– забезпечувати емоційну і психологічну комфортність освітнього середовища для учнів.

4 Здатність налагоджувати і підтримувати партнерські стосунки з родинами учнів задля розвитку здібностей та можливостей кожної дитини. Педагог повинен:

– співпрацювати з родинами учнів, використовуючи різні форми комунікації щодо успіхів у навчанні та розвитку їх дітей, зокрема для розроблення і реалізації індивідуальної освітньої траєкторії;

– долучати батьків до організації освітнього процесу та проводити спільно з ними заходи для дітей.

5 Здатність до постійного професійного розвитку, самооцінювання та рефлексії. Педагог повинен:

– аналізувати сильні і слабкі сторони своєї професійної діяльності, формувати і розвиває власну інформаційну компетентність та визначає шляхи подальшого саморозвитку;

– здійснювати оцінювання своєї роботи на підставі інформації із різних джерел (результати оцінювання учнів, зворотний зв’язок від колег, керівництва, учнів, їхніх батьків) та враховувати його результати для професійного і особистісного зростання;

– брати участь у семінарах, тренінгах, майстер- класах, науково-практичних конференціях, вебінарах, роботі творчих груп із професійних питань;

– постійно співпрацювати з іншими вчителями для підвищення своєї власної та їхньої професійної компетентності.

ОЦІНКА. Експертне оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації здійснюється за кожним критерієм та включає оцінювання за всіма показниками, що входять до відповідного критерію.

Учасник сертифікації за результатами експертного оцінювання може отримати мінімум – 40 балів, максимум – 120 балів.

Джерело: Педрада

Поделиться
Висловити своє враження
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

Залишити коментар

Увійти через соціальний аккаунт
опитування

Найважливіше — в одному листі. Новини, реформи, аналітика — коротко і по суті.

Підпишись, щоб бути в курсі.

Дізнавайся все найцікавіше першим — слідкуй за нашими новинами у соцмережах

Дякую, я вже з вами