Перевірка шкіл по-новому: що зміниться та чим відрізнятиметься від атестації

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проект Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти.

За словами МОН, інституційний аудит – це концептуально новий підхід. На відміну від атестації закладів, що мала наглядово-контрольні функції, інституційний аудит впроваджується як інструмент підтримки закладів загальної середньої освіти.

ЩО ПЕРЕВІРЯТИМУТЬ?
Освітнє середовище:

– створення безпечних і комфортних умов навчання та праці;

– забезпечення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації;

– забезпечення інклюзивного та мотивуючого до навчання освітнього простору.

Перевірка шкіл по-новому: що зміниться та чим відрізнятиметься від атестаціїСистему оцінювання здобувачів освіти:

– наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень;

– використання системи оцінювання, спрямованого  на  моніторинг навчальних досягнень кожного здобувача освіти;

– спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти   відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінки.

Педагогічну діяльність педагогічних працівників:

– ефективне планування та прогнозування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх технологій, форм організації освітнього процесу та підходів до оцінювання навчальних досягнень із метою формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти;

Перевірка шкіл по-новому: що зміниться та чим відрізнятиметься від атестації– постійне підвищення рівня професійної компетентності та майстерності педагогічних працівників;

– налагодження партнерських взаємовідносин із здобувачами освіти, їх батьками та іншими законними представниками, працівниками закладу освіти;організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної  доброчесності.

Управлінські процеси закладу освіти:

– наявність ефективної стратегії та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань;

– створення атмосфери довіри, прозорості, дотримання етичних норм;

– організація освітнього процесу на засадах людино- та дитиноцентризму;

– ефективна кадрова політика, забезпечення належних умов праці та можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників;

Перевірка шкіл по-новому: що зміниться та чим відрізнятиметься від атестації– прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з громадою;

– формування та забезпечення політики академічної доброчесності.

ЯКА ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПЕРЕВІРОК?
Плановий інституційний аудит закладів освіти здійснюється не частіше одного разу на 10 років відповідно до перспективних і річних планів.

Річні плани проведення інституційного аудиту визначають черговість проведення інституційного аудиту закладів освіти на наступний рік.

Вони формуються територіальними органами Державної служби якості освіти України на основі перспективних планів проведення інституційного аудиту та затверджуються керівником Державної служби якості освіти України щорічно не пізніше 30 листопада року, який передує плановому.

Плановим періодом вважається рік, який обчислюється з 1 січня по 31 грудня планового року.

Річні плани на наступний плановий період повинні містити дати початку кожного планового інституційного аудиту і терміни його проведення.

Перевірка шкіл по-новому: що зміниться та чим відрізнятиметься від атестаціїРічні плани оприлюднюються на офіційних веб-сайтах Державної служби якості освіти України та її територіальних органів до 1 грудня року, який передує плановому.

Зміни до річних планів вносяться лише у разі зміни найменування, реорганізації, ліквідації закладів освіти та необхідності виправлення технічних помилок.

Щороку до 1 квітня територіальні органи Державної служби якості освіти України готують звіти про виконання річних планів та оприлюднюють їх на своїх офіційних веб-сайтах.

ЯК ПРОВОДЯТЬСЯ ПОЗАПЛАНОВІ ПЕРЕВІРКИ?
Інституційний аудит проводиться у позаплановому порядку в закладі освіти, який має низьку якість освітньої діяльності.

Інституційний аудит також може бути проведений у позаплановому порядку за ініціативою засновника, керівника, колегіального органу управління, вищого колегіального органу громадського самоврядування або наглядової (піклувальної) ради закладу освіти.

Інституційний аудит закладу освіти у позаплановому порядку проводиться не частіше одного разу в 2 роки.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО У ВАС Є ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ?
Зауваження та пропозиції до проекту наказу приймаються до 10 жовтня 2018 року на електрону пошту: [email protected] (Сторчак Ніна Анатоліївна).

Читайте також: КОЛИ ТРЕБА ПРОВОДИТИ ПЕРЕРВИ І ПОЧИНАТИ ЗАНЯТТЯ У ШКОЛІ: ПРАВИЛА ВІД МОЗ ТА МОН

Поделиться
Висловити своє враження
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

Залишити коментар

Увійти через соціальний аккаунт
опитування

Найважливіше — в одному листі. Новини, реформи, аналітика — коротко і по суті.

Підпишись, щоб бути в курсі.

Дізнавайся все найцікавіше першим — слідкуй за нашими новинами у соцмережах

Дякую, я вже з вами